Studii privind comportarea sistemelor laser cu semiconductoare în cavități optice externe duble pentru comunicații securizate / Studies on the Behaviour of Semiconductor Laser Systems Coupled with Two External Cavities for Secure Communications / ONEA Cristina – Sanda – 03.03.2022, ora 16:00

În data de 03.03.2022, la ora 16:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:   Studii privind comportarea sistemelor laser cu semiconductoare în cavități optice externe duble pentru comunicații securizate / Studies on the