În data de 03.03.2022, la ora 16:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:   Studii privind comportarea sistemelor laser cu semiconductoare în cavități optice externe duble pentru comunicații securizate / Studies on the Behaviour of Semiconductor Laser Systems Coupled with Two External Cavities for Secure Communications

elaborată de

ONEA Cristina – Sanda,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. BOGDAN IONESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. DOINA MĂNĂILĂ MAXIMEAN REFERENT
Prof.dr.ing. MIHAELA BARITZ REFERENT
C.S.I.dr.fiz. MIHAI LUCIAN PASCU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online, prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail nicoleta.branisteanu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313