AL-LUAIBI MOHAMMED HAYDER ISMAIL / PARTICULARITĂȚI ALE COMPORTĂRII UNOR ALIAJE PE BAZĂ DE TITAN LA PROCESAREA TERMOMECANICĂ/ SPECIFIC ASPECTS REGARDING THE BEHAVIOUR OF SOME TITANIUM BASED ALLOYS DURING THERMOMECHANICAL PROCESSING / 10.09.2021, la ora 10:00

In data de 10.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: PARTICULARITĂȚI ALE COMPORTĂRII UNOR ALIAJE PE BAZĂ DE TITAN LA PROCESAREA TERMOMECANICĂ / SPECIFIC ASPECTS REGARDING THE BEHAVIOUR OF SOME TITANIUM

BORDESCU DRAGOȘ / UTILIZAREA ANALIZEI FRACTALE ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE CONFIDENȚĂ ÎN NEUROIMAGISTICĂ/ UTILIZING FRACTAL ANALYSIS IN EARLY DIAGNOSIS AND INCREASING THE CONFIDENCE LEVEL OF NEUROIMAGING – 24.08.2021, 10:00

În data de 24.08.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: UTILIZAREA ANALIZEI FRACTALE ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE CONFIDENȚĂ ÎN NEUROIMAGISTICĂ/ UTILIZING FRACTAL ANALYSIS IN EARLY DIAGNOSIS AND INCREASING THE