Prof.dr.ing. Emil PETRESCU – Sustinere on-line a Tezei de abilitare – Vineri, 5 februarie, ora 15:00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: FIZICA, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: Comportalelor cristalelor lichide si a amestecurilor de cristale lichide cu nanoparticule in campuri externe – Prof.dr.ing. Emil PETRESCU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti. CURRICULUM VITAE LISTA DE LUCRARI FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE