Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: FIZICA, a propus componenţa Comisiei de specialitate
pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: Comportalelor cristalelor lichide si a amestecurilor de cristale lichide
cu nanoparticule in campuri externe Prof.dr.ing. Emil PETRESCU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

CURRICULUM VITAE
LISTA DE LUCRARI
FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE
REZUMATUL LUCRARII

Componenta comisiei:

1. Prof. Cata-Danil Gheorghe – Universitatea Politehnica din Bucuresti – Presedinte
2. Prof. Jipa Alexandru – Universitatea Bucuresti – Membru
3. Prof. Barna Valentin – Universitatea Bucuresti – Membru
4. Prof. Constantinescu Radu Dan – Universitatea din Craiova – Membru supleant
5. Dascalu Traian – Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei – Membru supleant

Abrobarea MEC a comisiei de abilitare

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html
Data, ora si locatia susținerii: Vineri, 5 februarie 2021, ora 15:00 in sistem On-line.
Pentru participare la sustinerea publica a dizertatiei tezei de abilitare va rugam sa contactati pe Dna Cristina Stan la e-mail
– cristina.stan@upb.ro