Conf.dr.ing. DAMIAN Manea Andrei – Sustinere Teza de abilitare – Vineri, 5 februarie 2021, ora 12:00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Energetica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: Studii privind calitatea ambientală și eficiența energetică a clădirilor, cu evidențierea metodelor alternative de producere a energiei din surse regenerabile și cogenerare – elaborata de Conf.dr.ing. DAMIAN Manea-Andrei, titular la Universitatea Tehnica de