Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Energetica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: Studii privind calitatea ambientală și eficiența energetică a clădirilor, cu evidențierea metodelor alternative de producere a energiei din surse regenerabile și cogenerare – elaborata de
Conf.dr.ing. DAMIAN Manea-Andrei, titular la Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti.

CURRICULUM VITAE
LISTA DE LUCRARI
FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE
REZUMATUL LUCRARII RO
REZUMATUL LUCRARII ENG

Componenta comisiei:

1. Prof. Darie George – Universitatea Politehnica din Bucuresti – Presedinte
2. Prof. Vatau Doru – Universitatea Politehnica Timisoara – Membru
3. Prof. Kilyeni Stefan – Universitatea Politehnica Timisoara – Membru
4. Prof. Necula Horia – Universitatea Politehnica din Bucuresti – Membru supleant
5. Patrascu Roxana – Universitatea Politehnica din Bucuresti – Membru supleant

Abrobarea MEC a comisiei de abilitare

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html
Data, ora si locatia susținerii: Vineri, 5 februarie 2021, ora 12:00 in sistem On-line.
Pentru participare la sustinerea publica a dizertatiei tezei de abilitare va rugam sa-l contactati pe dl. Adrian Stan la e-mail
– adrian.nicolae.stan@gmail.com.