Conf.dr.ing. ŢAPU Ruxandra Georgiana – Computer vision technologies for wearable assistive devices dedicated to visually impaired users

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Computer vision technologies for wearable assistive devices dedicated to visually impaired users” elaborată de Conf.dr.ing. ŢAPU Ruxandra Georgiana – titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. CURRICULUM VITATE LISTA DE LUCRARI