Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE,
a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul:
”Computer vision technologies for wearable assistive devices dedicated to visually impaired users”
elaborată de Conf.dr.ing. ŢAPU Ruxandra Georgiana – titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

CURRICULUM VITATE
LISTA DE LUCRARI
FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE
REZUMATUL LUCRARII

Componenta comisiei:

1. Prof. Vertan Constantin – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2. Prof. Grava Cristian       – Universitatea din Oradea
3. Prof. Ivanovici Mihai     – Universitatea „Transilvania” Braşov

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: https://upb.ro/doctorat/teze-de-abilitare