11 martie – 3 noi posturi scoase la concurs in cadrul a doua proiecte de cercetare

PROCES VERBAL – evaluare si selectie dosare de concurs – pentru doua posturi de inginer electronist – 2 posturi de inginer cercetare – în cadrul proiectului cu titlu ”Dezvoltare integrata 4.0” PROCES VERBAL – evaluare si selectie dosare de concurs – pentro ocuparea unui post de expert dezvoltare oferte educationale in cadrul proiectului ”Profesor inovator