anunturi proiecte europene

A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 2 – Prof. Gheorghe Militaru

Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces) Cod MySMIS: 125125 Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 2 – Prof. Gheorghe Militaru

anunturi proiecte europene

A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 3 – Conf. Catalin Alexe

Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces) Cod MySMIS: 125125 Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 3 – Conf. Catalin Alexe

Prof.dr. Paul POPESCU / Some links between geometric theories of higher order tangent spaces, foliations & algebroids and their applications

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Matematică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Some links betwee geometric theories of higher order tangent spaces, foliations & algebroids and their applicationsn” elaborată de Prof.dr. Paul POPESCU, titular la Universitatea din Craiova, după cum urmează: Prof. Bucătaru Ioan – Universitatea