Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Matematică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Some links betwee geometric theories of higher order tangent spaces, foliations & algebroids and their applicationsn” elaborată de Prof.dr. Paul POPESCU, titular la Universitatea din Craiova, după cum urmează:

  1. Prof. Bucătaru Ioan – Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi;
  2. Prof. Grabowski Janusz – University of Warsaw;
  3. Prof. Postolache Mihai – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Prof.dr. Paul POPESCU / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Sustinerea tezei de abilitare va avea loc in data de 13 martie 2020, ora 10.00, la Facultatea de Stiinte Aplicate, sala BNs 05.