În data de 18.06.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: VALORIFICAREA ULEIURILOR VEGETALE UZATE PRIN PROCESE TERMICE / ADDING VALUE TO THE WASTE VEGETABLE OILS THROUGH THERMAL PROCESSES

elaborată de

SIVRIU ANA – MARIA,

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE CHIMICĂ,  

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT_RO

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT_EN

Componenta comisiei:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  TĂNASE DOBRE PREŞEDINTE
Prof. Emerit dr.ing. GHEORGHIȚA JINESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CLAUDIA IRINA MUNTEAN (KONCSAG) MEMBRU
Prof. Emerit dr.ing. DELIA MARIA PERJU MEMBRU
Conf.dr.ing. OANA PÂRVULESCU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail tghdobre@gmail.com. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313