teze-abilitare-2020

Conf.dr.ing. DAMIAN Manea Andrei – Sustinere Teza de abilitare – Vineri, 5 februarie 2021, ora 12:00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Energetica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: Studii privind calitatea ambientală și eficiența energetică a clădirilor, cu evidențierea metodelor alternative de producere a energiei din surse regenerabile și cogenerare – elaborata de Conf.dr.ing. DAMIAN Manea-Andrei, titular la Universitatea Tehnica de

DETAIL

SISTEME NANOSTRUCTURATE MAGNETICE CU APLICAȚII ÎN SINTEZA DE PEPTIDE ȘI ÎN ELECTRONICĂ / MAGNETIC NANOSTRUCTURED SYSTEMS WITH APPLICATIONS IN PEPTIDE SYNTHESIS AND ELECTRONCS

In data de 05.11.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:   SISTEME NANOSTRUCTURATE MAGNETICE CU APLICAȚII ÎN SINTEZA DE PEPTIDE ȘI ÎN ELECTRONICĂ / MAGNETIC NANOSTRUCTURED SYSTEMS WITH APPLICATIONS IN
DETAIL