METODOLOGIE DE SELECŢIE

a grupului ţintă al proiectului Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi (SIMBA),

MySMIS 124705 (nr. contract 51668/09.07.2019

Perioada de înscrire în cadrul proiectului se prelungește până la data de 31 august 2019

ANEXE

Prezenta metodologie este elaborată pentru selectarea grupului ţintă al proiectului Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi (SIMBA), MySMIS 124705, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul se implementează în perioada 10.07.2019 – 09.01.2021, beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, având ca partener Asociaţia ECOTECA. În cadrul proiectului se va acorda sprijin financiar unui număr de 70 de doctoranzi înmatriculaţi în anii al II-lea şi al III-lea ai programului de doctorat în domeniile Chimie, Inginerie chimică şi Ingineria materialelor şi unui număr de 30 de cercetători postdoctorat care au obţinut titlul de doctor cu maxim 5 ani anterior datei de admitere în programul postdoctoral în domeniile menționate anterior. Condiţiile acordării finanţării sunt cele prevăzute în contractul de finanţare POCU 51668/09.07.2019, încheiat între Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU). Întregul proces de selecţie a grupului ţintă se va face în acord cu legislaţia în vigoare, cu respectarea principiilor egalitătii de şanse şi ale nediscriminării.

METODOLOGIE DE SELECŢIE

a grupului ţintă al proiectului Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes),

MySMIS 125125 (nr. contract 51675/09.07.2019)

Perioada de înscrire în cadrul proiectului se prelungește până la data de 31 august 2019

ANEXE

Prezenta metodologie este elaborată pentru selectarea grupului ţintă al proiectului Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes), MySMIS 125125, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul se implementează în perioada 10.07.2019 – 09.01.2021, beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, având ca partener Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME).

În cadrul proiectului se va acorda sprijin financiar unui număr de 70 de doctoranzi înmatriculaţi în anii al II-lea şi al III-lea ai programului de doctorat în domeniile Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie electonică, Telecomunicații și Tehnologii informaționale, Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor şi unui număr de 30 de cercetători postdoctorat care au obţinut titlul de doctor cu maxim 5 ani anterior datei de admitere în programul postdoctoral în domeniile menționate anterior.

Condiţiile acordării finanţării sunt cele prevăzute în contractul de finanţare POCU 51675/09.07.2019, încheiat între Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU).

Întregul proces de selecţie a grupului ţintă se va face în acord cu legislaţia în vigoare, cu respectarea principiilor egalitătii de şanse şi ale nediscriminării.

METODOLOGIE DE SELECŢIE

a grupului ţintă al proiectului Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!),

MySMIS 124539  (nr. contract 51680/09.07.2019)

Perioada de înscrire în cadrul proiectului se prelungește până la data de 31 august 2019

ANEXE

Prezenta metodologie este elaborată pentru selectarea grupului ţintă al proiectului Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), MySMIS 124539, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul se implementează în perioada 10.07.2019 – 09.01.2021, beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, având ca parteneri Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și a Instalațiilor de Ridicat – (ASPIR) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

În cadrul proiectului se va acorda sprijin financiar unui număr de 70 de doctoranzi (dintre care 58 doctoranzi ai UPB și 12 doctoranzi ai UDJG) înmatriculaţi în anii al II-lea şi al III-lea ai programului de doctorat în domeniile Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie aerospațială și Ingineria transporturilor şi unui număr de 30 de cercetători postdoctorat (dintre care 25 postdoctoranzi ai UPB și 5 postdoctoranzi ai UDJG) care au obţinut titlul de doctor cu maxim 5 ani anterior datei de admitere în programul postdoctoral în domeniile Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie aerospațială și Ingineria transporturilor.