Pe data de 25.11.2020, ora 11:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA PROCESELOR ŞI SISTEMELOR DE SUDARE PRIN FRECARE CU ELEMENT ACTIV ROTITOR ȘI APORT SUPLIMENTAR DE CĂLDURĂ A UNOR STRUCTURI DIN CUPRU/ CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT ON FRICTION STIR WELDING PROCESSES AND SYSTEMS WITH ROTATING ACTIVE ELEMENT AND ADDITIONAL HEAT INPUT OF COPPER STRUCTURES,

elaborată dedomnul

CONSTANTIN G. Marius-Adrian,

REZUMAT_RO/REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Nicolae IONESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Marian GHEORGHE
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Eduard Laurențiu NIȚU
Referent Prof.univ.dr.ing. Tom SAVU
Referent Conf.univ.dr.ing. Monica IORDACHE
Referent Dr.ing. CSP 1 Gheorghe POPAN 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: marian.gheorghe@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței, nr. 313.