Contribuții cu privire la securitatea comunicațiilor telefonice mobile de nouă generație / Contributions on the Security of Next Generation Mobile Telephone Communications / CAPOTĂ Cristian Nicola – 07.02.2024, ora 12.00e

În data de 07.02.2024, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, în sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții cu privire la securitatea comunicațiilor telefonice mobile de nouă