Operatori cu punct fix în spații metrice generalizate JS / Operators with Fixed Point in JS Generalized Metric Spaces / DUMITRESCU Doru Mihai – 26.01.2024

În data de 26.01.2024, la ora 10:00, în sala BN 134 va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate, în localul din Splaiul Independenței nr.313. ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Operatori cu punct fix în spații metrice generalizate JS / Operators with Fixed Point in JS