Evaluarea prezenței în mediu a poluanților anorganici din zone afectate de poluarea antropică / Assessment of the Presence of Inorganic Pollutants in the Environment from Areas Affected by Anthropogenic Pollution / VASILACHE Nicoleta – 14.11.2023, ora 12:00

În data de 14.11.2023, la ora 12:00,   în sala L 106, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Evaluarea prezenței în mediu a poluanților anorganici din zone afectate de poluarea antropică / Assessment of the Presence of Inorganic