Reglajul frecvenței în sistemele electroenergetice ale viitorului / Frequency Control Solutions in the Future Power Systems / JALEEL ISMAIL JABER AL – HASHEME – 10.11.2023, ora 13:00

În data de 10.11.2023, la ora 13:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala E I 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Reglajul frecvenței în sistemele electroenergetice ale viitorului / Frequency Control Solutions in the  Future Power Systems elaborată de JALEEL ISMAIL JABER AL