Materiale nanostructurate fotocatalitice utilizate în  decontaminarea apelor uzate / Photocatalytic Nanostructured Materials used in Wastewater Decontamination / COSTANDACHE Alexandra Corina – 31.10.2023, ora 13:00

In data de 31.10.2023, la ora 13:00, în sala JF 004 va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Materiale nanostructurate fotocatalitice utilizate în  decontaminarea apelor uzate / Photocatalytic Nanostructured Materials used in Wastewater Decontamination elaborată de COSTANDACHE Alexandra Corina