Rezultatul referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului

PROCES-VERBAL – privind consemnarea rezultatului referendumului din data de 07.09.2023, organizat la nivelul instituției de învățământ superior Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului a) 1666 – numărul total al persoanelor cu drept de vot obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale