Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, sisteme de atenuare-eliminare / The Assessment of Injury and Professional Illness, Mitigation-Elimination Systems / SMÎDU Eduard – 30.08.2023, ora 10:00

In data de 30.08.2023, ora 10:00,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, sisteme de atenuare-eliminare / The Assessment of Injury and Professional Illness, Mitigation-Elimination Systems elaborată de