conf.dr.ing. Florin Valentin RUSCA / Modelling and simulation of transport activities – 24.04.2023, ora 14, sala JE201

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Transporturi, domeniul de doctorat Ingineria Transporturilor – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Modelling and simulation of transport activities” elaborată de conf.dr.ing. Florin Valentin RUSCA, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti. CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE

conf.dr.ing. Anca-Andreea MORAR / Computer Vision for Visually Impaired People – 7.04.2023, ora 14:00, sala ED109

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala a Facultatii de Automatica si Calculatoare, domeniul de doctorat Calculatoare si Tehnologia Informatiei – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Computer Vision for Visually Impaired People” elaborată de conf.dr.ing. Anca-Andreea MORAR, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de