Optimizare convexă pentru demonstratoare reutilizabile cu aplicații spațiale / Convex Optimisation for Reusable Demonstrators with Space Applications / NECULĂESCU Ana – Maria – 24.03.2023, ora 11:00

In data de 24.03.2023, la ora 11:00, în sala BN 023 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Optimizare convexă pentru demonstratoare reutilizabile cu aplicații spațiale / Convex Optimisation for Reusable Demonstrators with Space Applications elaborată de NECULĂESCU Ana –