Dezvoltări și contribuții privind îmbunătățirea evaluării designului produselor industriale / Developments and Contributions in the Improvement of Design Assessment for Industrial Products / CRĂCIUN Alexandra Elena – 12.01.2022, ora 12:00

In data de 12.01.2022, ora 12:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltări și contribuții privind îmbunătățirea evaluării designului produselor industriale / Developments and Contributions in the