In data de 12.01.2022, ora 12:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Dezvoltări și contribuții privind îmbunătățirea evaluării designului produselor industriale / Developments and Contributions in the Improvement of Design Assessment for Industrial Products,

elaborată de doamna

CRĂCIUN Alexandra Elena,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing.ec. Cristian-Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.emerit dr.ing.ec. Constantin MILITARU
Referent Prof.univ.dr.ing. Andrei DUMITRESCU
Referent Conf.univ.dr.arh. Carmen Ștefania DUMITRESCU
Referent Prof.univ.dr. Codruța Ileana JALIU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.