Contribuții la optimizarea instalațiilor de separare criogenică a gazelor  / Contributions to the Optimization of Cryogenic Gas Separation Installations / BUCȘA Sorin – Lucian – 13.12.2021, ora 11:00

In data de 13.12.2021, la ora 11:00, în sala CG 002 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la optimizarea instalațiilor de separare criogenică a gazelor  / Contributions to the

Anunturi concursuri, 9 decembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef Serviciu din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriate. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Sigma TV. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de

conf.dr. Savin TREANTA / Results in variational analysis theory with application in optimization and control – 17.12.2021

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Results in variational analysis theory with application in optimization and control” elaborată de conf.dr. Savin TREANTA, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti. CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE