UPB anunță finalizarea proiectului – Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice.

 În data de 04 martie 2021, s-au încheiat activitățile proiectului cu titlul „Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice”, acronim ULTRA – MINT Technologies, ID P_37_471, MySMIS 2014+ : 105145, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Tatia Rodica / Compuşi din plante cu activitate antitumorală / Phytocompounds with Antitumor Activity – 12.03.2021, ora 11:00

In data de 12.03.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Compuşi din plante cu activitate antitumorală / Phytocompounds with Antitumor Activity elaborată de doamna Tatia Rodica, REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

Patrichi Claudia Ana Maria / Controlul proceselor anaerobe de la obținerea unor biocombustibili / Control of Anaerobic Processes from the Production of Biofuels – 12.03.2021, ora 12:00

In data de 12.03.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se vadesfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Controlul proceselor anaerobe de la obținerea unor biocombustibili / Control of Anaerobic Processes from the Production of Biofuels elaborată de

Ropoteanu Constantin / Cercetări privind optimizarea modulelor electronice de alimentare / Research on Optimization of Electronic Power Modules / 10.03.2021, ora 15:00

În data de 10.03.2021, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind optimizarea modulelor electronice de alimentare / Research on Optimization of Electronic Power Modules elaborată de  Ropoteanu Constantin,