CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE DENSIFICARE A BIOMASEI

In data de 28.05.2020, la ora 11:00, a avut loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE DENSIFICARE A BIOMASEI / RESEARCHES ON OPTIMIZING THE PROCESS OF BIOMASS DENSIFICATION, elaborată de GĂGEANU IULIANA, în domeniul