teze

TEHNICI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU AFACERI/ ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR BUSINESS

În data de 16.12.2020, la ora 14:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: TEHNICI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU AFACERI/ ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR BUSINESS elaborată de DAMRONGSAKMETHEE THITIMANAN, REZUMAT_RO/REZUMAT_EN în domeniul fundamental

DETAIL