SISTEM PENTRU REABILITAREA NEUROMOTORIE FOLOSIND REALITATEA VIRTUALA

In data de 02 octombrie 2018, la ora 10.00, in sala ED 010, din cadrul facultatii de Automatica si Calculatoare, situată in Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul

A SYSTEM FOR NEUROMOTOR REHABILITATION USING VIRTUAL REALITY /

SISTEM PENTRU REABILITAREA NEUROMOTORIE FOLOSIND REALITATEA VIRTUALA

a candidatului:

FERCHE OANA MARIA

în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI,

domeniul de doctorat CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI,

Componenta comisiei este urmatoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE

CALITATEA

Prof.dr.ing. ADINA MAGDA FLOREA

PREŞEDINTE

Prof.dr.ing. FLORICA MOLDOVEANU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

Prof.dr.ing. VASILE MANTA

REFERENT

Prof.dr.ing. STEFAN GHEORGHE PENTIUC

REFERENT

Prof.dr.ing. NIRVANA POPESCU

REFERENT

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313