Prof.dr.ing. STANCU Izabela Cristina – Engineering bioinspired hydrogels for cell-instructive scaffolds and surfaces

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Chimica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Engineering bioinspired hydrogels for cell-instructive scaffolds and surfaces” elaborată de Prof.dr.ing. STANCU Izabela Cristina, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

 CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII_RO / REZUMATUL LUCRARII_EN

Componenta comisiei este urmatoarea:

1Prof. Horia IOVUUniversitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2Prof. Gabriela CÂRJĂUniv. Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi
3Prof. Dragoş Mihael CIUPARUUniv. de Petrol si Gaze din Ploiesti
Data susținerii este 06.11.2020, ora 10, link susținere:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acc001c6151124b23b33e3f35dc195897%40thread.tacv2/conversations?groupId=d462e29c-443d-454c-b605-2ad3c5d58b6c&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac