Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Chimica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Engineering bioinspired hydrogels for cell-instructive scaffolds and surfaces” elaborată de Prof.dr.ing. STANCU Izabela Cristina, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

 CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII_RO / REZUMATUL LUCRARII_EN

Componenta comisiei este urmatoarea:

1 Prof. Horia IOVU Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2 Prof. Gabriela CÂRJĂ Univ. Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi
3 Prof. Dragoş Mihael CIUPARU Univ. de Petrol si Gaze din Ploiesti
Data susținerii este 06.11.2020, ora 10, link susținere:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acc001c6151124b23b33e3f35dc195897%40thread.tacv2/conversations?groupId=d462e29c-443d-454c-b605-2ad3c5d58b6c&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac