În anul 2019, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a aprobat aderarea la principiile consacrate ale Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (C&C).

Universitatea a dezvoltat o Analiză internă a Decalajelor (Gap Analysis – GA) în raport cu principiile C&C și a realizat un sondaj în rândul personalului universitar privind măsura în care sunt îndeplinite cerințele precizate pentru fiecare principiu. Pe baza rezultatelor investigației, universitatea a pregătit un Plan de Acțiune (Action Plan – AP) pentru implementarea Strategiei HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). Aceste activități s-au desfășurat în perioada mai 2019 – februarie 2020.

În data de 28 aprilie 2020, UPB a transmis documentele Strategiei HRS4R Comisiei Europene în vederea obținerii distincției HR Excellence in Research (Diplomei de excelență pentru resursa umană de cercetare), pentru ca ulterior să poată demara faza inițială de implementare pe o perioadă de doi ani de la obținerea diplomei. Distincția HR Excellence in Research este acordată de Comisia Europeană instituțiilor de cercetare care implementează o strategie de personal bazată pe principiile Cartei europene a cercetătorilor și ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, creând astfel condiții de muncă optime, primitoare, oportunități de dezvoltare profesională și proceduri de recrutare transparente.

HRS4R – Strategia de resurse umane pentru cercetători

Panificare
Faza inițialănoiembrie 2018
Hotarare CA UPBaprilie 2019
Notificare CE privind  aderarea la HRS4R C&C
mai 2019
Analiza decalajelor
mai 2019
Sondaj la nivelul UPB2019
Planul de Acțiune
martie 2020
Depunerea aplicației HRS4R la Comisia Europeanăaprilie 2020
Prima etapă de implementare
2020 – 2022

Prima etapă de implementare va fi evaluată de Comisia Europeană. Pe baza acestei evaluări, UPB va elabora un Plan de acțiune revizuit pentru perioada 2022-2025.

Director de proiect:

Prof. univ. dr. ing. Tudor PRISECARU, Prorector cercetare științifică UPB

Comitetul științific:

Conf.dr.ing. Dragoș NICULAE; Conf.dr.ing. Mihai MARICARU; Prof.dr.ing. George SERITAN; Conf.dr.ing. Cristina GHEORGHE; Prof. Virgil DUMBRAVĂ; Prof.dr.ing. Cristian DINCĂ; Conf.dr.ing. Cristian LĂZĂROIU; Conf. dr.ing. Liana VUȚĂ; Prof. Ioana FĂGĂRĂȘAN; Prof. Florin POP; Prof. Constantin VERTAN; Prof. Sever PAȘCA; Conf. Eduard POPOVICI; Prof. Claudius DAN; Conf. Marian VLADESCU; Prof. dr. ing. Adrian PREDESCU; Ș.l. dr. ing. Cristian Gabriel ALIONTE; Ș.l. dr. ing. Petrică TURTOI; Ș.l. dr. ing. Gheorghița TOMESCU; Ș.l. dr. ing. Robert CIOBANU; Ș.l. dr. ing. Dinu FUIORESCU; Prof. Adrian NICOLESCU; ing. masterand Gabriela Marina ENE; Ș.l. Robert IACOB; Prof. Cătălin AMZA; Ș.l. Constantin RADU; Conf. Florin BACIU; As. dr. Alexandra ROTARU; Prof. Sorin BIRIȘ; As.dr. Roxana Alexandra PETRE; Ș.l. Mircea ROȘCA; Conf. Mădălina DUMITRIU; Ș.l. Mihai NICULESCU; Ș.l. Alexandru DOBRE; Ș.l. Cristina OPREA; Conf. Octavian Thor PLETER; Prof. Sterian DĂNĂILĂ; S.l. Casandra Venera PIETREANU; Prof. Ionel SIMION; Prof. Vasile Iulian ANTONIAC; Conf. Marian MICULESCU; Ș.l. Dragoș Florin MARCU; Conf. Nicolae ȘERBAN; Ș.l. Florentina NICULESCU; Prof. Viorel FEROIU; Conf. Daniela ISTRATI; Prof. Daniela IONITA; Prof. Simina STEFAN; Prof. Cătălin ZAHARIA; Prof. Anton FICAI; Prof. Sorin Costin BILDEA; Conf. Andrei VASILATEANU; Ș.l. Alexandru Mitrea DAN; Lect.dr. Cristina Mihaela NISTOR; Prof. Emil PETRESCU; Conf. Antonela TOMA; Conf. Alina NIȚĂ PETRESCU; Conf. Cristina CÎRTOAJE; Prof. Izabela STANCU; Prof. Georgeta VOICU; Conf. Alina MACHEDON; Ing. Adrian IONESCU; Asist. drd. Iustina Cristina COSTEA MARCU; Șl. dr. ec. Natalia MANEA; Lect. dr. ec. Răzvan DOBRESCU.

Membrii grupului de lucru pentru obținerea Diplomei de Excelență:

Dana GHEORGHE Director, CS II; Ciprian DOBRE, Profesor; Florin POP, Profesor; Alexandru MARIN, Profesor; Radu-Ioan CIOBANU, Sef de Lucrări; Mihai CARABAȘ, Conferențiar; Gabriel DIMA, Profesor; Laura BOANȚĂ, Direcția pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică, Manuela EPURE, Profesor; Crăița CARP-CIOCÂRDIA, Profesor; Sanda OSICEANU, Direcția pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică; Andreea HODREA, Direcția Juridică și Contencios; Irina CERBULESCU, Direcția Juridică și Contencios; Loredana MANASIA, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Știinte Socio-Umane; Ana VOICHIȚA TEBEANU, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Știinte Socio-Umane; Diana POPA, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Știinte Socio-Umane; Andrei PÂRVAN, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Știinte Socio-Umane; Ovidiu CONEA, Directia Informatizare și Resurse Umane; Luciana MIHAI Director, Directia Relații Internaționale; Florentina Alina BORCOȘ, Direcția Fonduri Europene; Mihaela TOMA, Direcția Fonduri Europene, Cristina FĂINĂ, Directia Relații Internaționale; Oana Daniela BUGAN, Directia Relații Internaționale; Alin-Marius MATEI, Serviciul Promovare.

Acțiunea de Obținere a  Diplomei de excelență pentru resursa umană de cercetare este  susținută prin proiectul cu titlul „Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București – CRESCDI” (nr. contract 25PFE/17.10.2018) în cadrul Programului 1. Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramului 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI din Planul Național CDI III, finanțat de  Ministerul Cercetării și Inovării. Din cele trei activități ale proiectului CRESCDI, una este dedicată managementului strategic al organizației de cercetare în condițiile prevăzute pentru obținerea distincției HR Excellence in Research. Proiectul va fi realizat în perioada noiembrie 2018 – noiembrie  2020 și este coordonat de prof. univ.  Tudor PRISECARU,  Prorector cercetare științifică UPB.