În data de 23.03.2021, la ora 17:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Automatic Analysis of the Visual Impact of Multimedia Data /Analiza automată a impactului vizual al datelor multimedia

elaborată de

CONSTANTIN MIHAI GABRIEL,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII,

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. BOGDAN IONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MARTHA LARSON REFERENT
Dr.ing. CLAIRE-HÉLÈNE DEMARTY REFERENT
Prof.dr.ing. MIHAI CIUC REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la BibliotecaUniversității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.