Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Energetica a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: Production of biomaterials with energy applicability and for the protection of environmental matrices elaborată de conf.dr.ing. Cora GHEORGHE, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetica.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE