conf. Andra Mihaela PREDESCU / Contributions on wastewater treatment using innovative nanostructured materials – 19.07.2021, ora 10:00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contributions on wastewater treatment using innovative nanostructured materials elaborată de conf. Andra Mihaela PREDESCU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII/ PROPUNEREA PENTRU COMISIA DE EVALUARE