Universitate

ERASMUS Policy Statement

UNS Erasmus code: RO BUCURES11 Carta ERASMUS+ 2021-2027 - Universitatea POLITEHNICA din București Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane.
DETAIL

Linkuri Utile

POCU AM pentru Programul Operațional Capital Uman - www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 Organismul Intermediar Regional București-Ilfov - www.oiposdrubi.ro Organismul Intermediar Sud Muntenia - www.fsesudmuntenia.ro Organismul Intermediar Regional Sud-Est - www.fsesudest.ro Organismul Intermediar Sud-Vest Oltenia - www.oirsvfse.ro Organismul Intermediar Regional Vest - www.oirposdru-vest.ro Organismul Intermediar Regional Nord-Vest - www.runv.ro Organismul Intermediar Regional Centru - www.oirposdrucentru.ro Organismul Intermediar Ministerul Educației
DETAIL

Despre noi

Direcția  Fonduri Europene (DFE) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii POLITEHNICA din București (UPB) din data de 03.12.2015. DFE este organizată şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din București şi ale hotărârilor Senatului Universităţii. Direcția Fonduri Europene are rolul de a contribui
DETAIL

Direcția General Administrativă

Direcţia Generală Administrativă coordonează, prin personal cu pregătire în domeniul social- economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare; investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere; financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare; salarizare şi gestionarea resurselor umane; cercetare; activităţi universitare:
DETAIL

Comisia de Etica

Universitatea Politehnica din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior, de cercetare avansată, care are ca scop crearea unui climat de încredere şi respect reciproc prin eforturile educaţionale pe care aceasta le depune. Etica reprezintă o ramură a filosofiei care se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral raportate la ansamblul normelor si regulilor unei
DETAIL

Achiziții Publice

INVITATII DE PARTICIPARE Anunțuri de achiziție publică pentru contractări directe sau proceduri organizate conform unor norme internaționale ID AchizitieDată anunțDenumire achizițieTermen limită depunere oferteDocumentație / clarificări la documentațieAnunț activ / inactiv UPB09.11.2021 Servicii de formare - Training16.11.2021, ora 11:00 Invitatie de participare Documentatie de atribuire Caiet de sarciniACTIV UPB03.11.2021 Servicii de formare - training11.11.2021, ora
DETAIL

Regulamente și Rapoarte

Regulamente generaleDocumente strategiceRegulamente studențiCarta UPBFormulare utileProceduriActe normativeHotărâri SenatRaportariRegulamente generale HS_311 Metodologie de organizare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în perioada 15 noiembrie 2021- 28 ianuarie REGULAMENTUL (UE) 2021/821 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2021 Regulament pentru acordarea titlului de Profesor Emerit in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Regulamentul
DETAIL

Politica de utilizare a cookies-urilor

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și respectarea dreptului la
DETAIL