IONESCU Marius / Contribuții la sisteme inteligente medicale / Contributions to Intelligent Medical Systems – 12.01.2022, ora 12:00

În data de 12.01.2022, la ora 12:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la sisteme inteligente medicale / Contributions to Intelligent Medical Systems  elaborată de  IONESCU Marius, REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în