FUFĂ (GHERASIM) Oana Mihaela / Materiale bionanostructurate multifuncționale  / Multifunctional Bionanostructured Materials – 15.12.2021, ora 15:00

In data de 15.12.2021, la ora 15:00, în sala ANS 020 (lângă corp RECTORAT) și online,  va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat, de la facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, cu titlul: Materiale bionanostructurate multifuncționale  / Multifunctional Bionanostructured Materials elaborată de doamna FUFĂ (GHERASIM) Oana Mihaela, REZUMAT_RO