In data de 15.12.2021, la ora 15:00, în sala ANS 020 (lângă corp RECTORAT) și online,  va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat, de la facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, cu titlul: Materiale bionanostructurate multifuncționale  / Multifunctional Bionanostructured Materials

elaborată de doamna

FUFĂ (GHERASIM) Oana Mihaela,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ADELINA CARMEN IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. ALEXANDRU MIHAI GRUMEZESCU MEMBRU
Prof.dr.biol. CARMEN MARIA CHIFIRIUC MEMBRU
Prof.dr.med. LAURENȚIU MOGOANTĂ MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: ecaterina.andronescu@upb.ro; carmen_danila2000@yahoo.com

Astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313