Măsuri privind desfășurarea procesului de învățământ in UPB

Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

Măsurile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României aprobate prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, referitoare la aprobarea Hotărârii nr. 9, de către CNSSU; – necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual; – sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line, de care dispune UPB; – identificarea modalităților de adaptare