Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

Cod MySMIS 105976 / ID 40 270 / Nr. contract de finanțare: 53/05.09.2016

 

Avem plăcerea de a vă invita la Workshop-ul final al proiectului “Ecosistem de cercetare, inovare şi dezvoltare de produse şi servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things – NETIO“, derulat de Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti. Workshop-ul are ca scop diseminarea rezultatelor obținute în proiect, concluzii și perspective de viitor. În cadrul workshop-ului se vor prezenta principalele rezultate de cercetare, dezvoltare și inovare obținute în cadrul proiectului, modul în care proiectul a atins obiectivele stabilite, eficiența interacțiunii cu întreprinderile implicate în proiect, și se va dezbate împreună cu întreprinderile partenere impactul pe care proiectul NETIO l-a avut în dezvoltarea acestora. Workshop-ul se va desfășura integral on-line pe platforma Zoom [1].

Programul evenimentului este următorul: 

 

10.00 – Viziunea de ansamblu a proiectului NETIO și prezentarea rezultatelor proiectelor componente.
(fiecare proiect component are alocat un slot de 10 minute)

12.40 – Realizarea parteneriatului sustenabil pentru colaborare și transfer de cunoștințe

13.20 – Concluzii și potențiale colaborări viitoare

14.00 – Conferința de presă

 

[1] https://asu.zoom.us/j/88326134617?pwd=VjlQSHJvK1pQMENpU2hMdkZVNTRqQT09

Universitatea POLITEHNICA din București prin facultatea de Automatică și Calculatoare în colaborare cu facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din UPB a finalizat luna aceasta unul dintre cele mai importante proiecte destinate dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things și a orașelor inteligente, având drept consecință directă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a întreprinderilor.

Denumit generic NETIO, proiectul a cărui valoare a fost de aproximativ, 3,25 milioane de euro ( 15.901.500 lei din care asistență financiară nerambursabilă-13.497.500 lei) s-a derulat în perioada 2016-2021 având ca obiectiv exclusiv “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor” realizându-se în acest sens o serie de parteneriate în vederea transferului de cunoștințe. NETIO s-a desfășurat în cadrul Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Printre obiectivele specifice incluse în NETIO se pot regăsi :

  • Stimularea activităților de inovare din cadrul companiilor din domeniul IoT prin transfer de cunoștințe, dezvoltarea de cercetări în comun și accesul întreprinderilor la infrastructurile CDI ale UPB;
  • Crearea de parteneriate stabile și viabile între UPB și întreprinderile interesate, destinate dezvoltării produselor și serviciilor inovative bazate pe Internet of Things;
  • Valorificarea potențialului infrastructurilor de cercetare nou create PRECIS și CAMPUS ale UPB pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor, în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse, procese și tehnologii cerute de piață;
  • Implicarea activă a UPB în fluxul de transfer al tehnologiei în toate etapele dezvoltării de noi produse și servicii;
  • Crearea de noi locuri de muncă în domenii „knowledge intensive” și a oportunităților de lucru în cercetare și inovare pentru tinerii valoroși, absolvenți ai facultăților de profil;
  • Crearea unei structuri de colaborare UPB-întreprinderi care să asigure buna funcționare a proiectului, continuarea activităților de cercetare colaborativă după finalizarea proiectului, și sustenabilitatea rezultatelor.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020