În data de 24.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Creșterea securității nucleare prin utilizarea consolelor moderne și simularea funcționării motoarelor asincrone / Increasing Nuclear Safety by Using Modern Consoles and Simulating the Operation of Asynchronous Motors

VENESCU Bogdan – Florin,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINTE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. EMIL CAZACU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI IORDACHE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CĂLIN MUNTEANU MEMBRU
Conf.dr.ing.  IOAN MARIUS PURCAR MEMBRU
Conf.dr.ing. DRAGOȘ MARIN NICULAE MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.