UPB, partener in cadrul Proiectului European iDEV40

UPB, partener in cadrul Proiectului European iDEV40

Dezvoltare Integrata 4.0 

Digitalizarea și industria 4.0 sunt facilitatori ai inovării și perturbărilor fundamentale ale afacerilor.

Prin interconectarea strânsă a proceselor de dezvoltare, logistică și producție cu tehnologiile din industria 4.0, iDev40 realizează un pas perturbator către accelerarea în timp a pieței. Prin dezvoltarea și implementarea unei strategii de digitalizare pentru industria europeană a componentelor și sistemelor electronice se inițializează o „schimbare fundamentală”.

Dezvoltarea integrată 4.0 conduce la transformarea digitală a proceselor unice către un lanț de valoare digital integrat bazat pe conceptul „digital twin”. Dezvoltarea, planificarea și producția vor beneficia de conceptul „digital twin” în termeni de procese virtuale foarte digitalizate de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului.

Obiectivul General

Abordarea politicilor europene pentru 2020 și dincolo de iDev40 își propune să ofere soluții la unele provocări societale și organizaționale dificile, cum ar fi tehnologiile inovatoare pentru a stăpâni complexitatea crescândă a dezvoltării și fabricării ECS „made in Europe” în ceea ce privește abordările de digitalizare și cunoștințele de înaltă calitate. Consolidarea competitivității europene prin dezvoltarea și producția cu sprijinul tehnologie digitale. Datorită creării de locuri de muncă calificate, anumite domenii de logistică, produse și procese sunt virtualizate. Colaborarea actorilor cheie europeni ECS în ceea ce privește digitalizarea este consolidată. „Lucrătorii cunoașterii” în producție, precum și dezvoltarea și evaluarea lanțurilor valorice globale sunt susținute de mașini mai inteligente (AI).

iDev40 acoperă întregul lanț valoric pentru a oferi soluții durabile, digitale și industriale pentru dezvoltare și producție integrate.

 

UPB Partner Profile and Role

Universitatea Politehnica din București este partener în proiectul iDEV40 prin Centrul de Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare de la Facultatea de Electronică, Telecomunicatii și Tehnologia Informației.

Pachetele de lucru 1 și 7 implică în următoarele sarcini ca lider:

  • Cerințe de securitate pentru comunicațiile de date

UPB propune un model bazat pe o arhitectură de securitate care include un modul de securitate (hardware și software) capabil să se conecteze la mai multe echipamente / dispozitive dintr-o fabrică din Industria 4.0 pentru a oferi conexiuni de date securizate între toți clienții și serverele (cloud sau fog computing).

  • Investigații virtuale ale plăcilor de test – în parteneriat cu INFINEON România

UPB contribuie la dubla virtuală a mai multor plăci electronice de testare dezvoltate de INFINEON România, realizând modelarea termică și analiza de simulare pentru scenarii cheie pentru a determina consumul optim de energie și distribuția acesteia în cadrul fiecărei configurații a modulului electronic.

  • Învățare automată / învățare profundă pentru analiza datelor de fabricație a semiconductorilor

UPB folosește diferiți algoritmi de analiză pentru seturi de date mari (date BIG) pentru a stabili criteriile pentru determinarea datelor valoroase în industria de fabricație a circuitelor integrate din siliciu, pentru a detecta și minimiza waferele corupte.