Întrebări frecvente

?

 • Pe ce perioada sunt suspendate cursurile ”face to face”?

  Având în vedere contextul epidemiologic de infecție cu corona-virus (COVID-19), Consiliul de Administrație al UPB a adoptat înlocuirea activităților didactice cu studenții de tip ”face to face” cu activitatea de tip on-line pe întreaga durată a stării de urgentă.

  În funcție de evoluția situației, perioada de desfășurarea activității de tip on-line se poate modifica. Decizii ulterioare privind prelungirea/modificarea perioadei se vor lua în conformitate cu recomandările instituțiilor statului și vor fi communicate pe site-ul www.upb.ro cât și pe celelalte canale de comunicare pe care UPB le are la dispoziție.

 • Există posibilitatea înghețări anului universitar ?

  La momentul actual activitatea didactică se desfășoară în regim on-line folosind platforma Moodel, în conformitate cu structura anului universitar 2019-2020. 

  Orice decizie se va lua în acest sens va fi comunicată tuturor studenților pe toate canalele existente.

 • Ce se întâmplă cu orele de aplicații/laboratoare care nu se pot desfășura on-line ?

  Orele de aplicații (laboratoare, proiecte) care nu se pot desfășura on-line se vor reprograma după finalizarea perioadei de predare a cursurilor on-line, conform unui program stabilit de fiecare facultate.

 • Testele și aplicațiile effectuate pe platforma on-line sunt luate în considerație și notate aferent ?

  Da. Modul de evaluare a testului/temei de casă este stabilit de fiecare cadru didactic in parte.

 • Prezența la activitățile on-line este obligatorie ?

  Da. Prezenta la cursurile on-line se supune acelorași reguli ca și la cursurile ”face to face”.

 • Cursurile, seminariile si restul activităților desfășurare on -line se vor recupera după revenirea la sistemul de predarea ”face to face” ?

  Nu. Toate activitățile desfășurate on-line sunt considerate efectuate si notate in consecință de către fiecare cadru didactic în parte.

 • Se vor acorda note pe perioada de desfășurarea a activităților în mediul on-line ?

  DA. Activitatea desfășurată on-line va fi notată conform standardelor impuse de fiecare profesor in parte.

?

 • Există posibilitatea susținerii examenelor on-line ?

  Inca nu s-a luat o hotărâre in acest sens.

 • Structura anului universitar va fi afectată ?

  Toate activitățile didactice se desfășoară în conformitate cu planul de învățământ pentru anul universitar 2019-2020.

 • Examenele finale licență/masterat/doctorat se vor desfășura conform structurii anului universitar 2019-2020 ?

  Studenții din anii terminali vor menține legătura cu profesori coordonatori folosind comunicarea on-line formală sau informală în vederea realizării lucrării de dizertație/masterat/doctorat.

 • Unde mă pot adresa dacă am probleme cu platforma on-line sau cu contul de Microsoft Team ?

 • Cât timp va mai fi închis căminul pentru persoane din exterior ?

  Căminele rămân închise, pentru persoanele din exterior, pe întreaga durată a stării de urgență.

 • Cum se pot plăti taxele în această perioadă ?

  Taxele pentru restante se pot plăti și în cont bancar, prin ordin de plata sau numerar la ghișeul băncii!

  Date de identificare 

  BCR Agenția Politehnica

  IBAN RO77RNCB0723000506250319

  Universitatea Politehnica din Bucuresti

  Cod fiscal 4183199

  Explicații plata: Nume si prenume, Facultate, an studiu.

 • Se pot efectua deplasări ?

  La nivelul Universității POLITEHNICA din București s-a hotărât suspendarea tuturor mobilităților pe perioada stării de urgență.

   

  Referitor la orice altă deplasare, vă recomandăm să urmăriți recomandările MAE (www.mae.ro).

[ucaddon_uc_link_hover_effects_set_seven text=”Pentru informatii suplimentare, intrebari si masuri de preventie impotriva raspandirii noului coronavirus (COVID-19) puteti accesa link-ul acesta” _link=”http://www.masuripreventie.upb.ro/” tab=”_blank” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]