UPB este cea mai bună universitate din ROMÂNIA, conform topurilor internaționale

UPB este cea mai bună universitate din ROMÂNIA, conform topurilor internaționale

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) este cea mai bine clasată universitate din România în topul internațional al universităților. „University Ranking by Academic Performance (URAP)” – un clasament internaţional al universităţilor focalizat pe activitatea de cercetare – poziţionează şi el Universitatea POLITEHNICA din București pe primul loc între universităţile româneşti, URAP este unul dintre cele mai cunoscute sisteme de ierarhizare academică din lume.

UPB ocupă locul 709, fiind urmată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – 739 și Universitatea din București (UB) – 764. Acest clasament internațional este recunoscut ca extrem de obiectiv deoarece se bazează exclusiv pe datele culese din bazele de date internaționale (Web of Science, Scopus și Google Scholar) și nu pe date raportate de către universități, așa cum operează alte clasamente.

Ierarhizarea URAP are în vedere baze de date internaționale (Web of Science, Scopus și Google Scholar) prin care poate fi urmărită performanța academică a universităților. Topul URAP ţine cont de indicatori cantitativi (productivitatea științifică exprimată prin numărul de articole publicate și impactul cercetărilor științifice prin numărul de citări), dar și de indicatori calitativi care redau impactul cercetărilor științifice în comunitatea internațională, precum și colaborările științifice de nivel internațional exprimate prin articolele publicate în colaborare cu autori din străinătate. Ponderea indicatorilor în cadrul ierarhizării este: numărul de articole publicate (21%), totalul documentelor științifice publicate (10%), numărul de citări (21%), impactul total al articolelor științifice (18%), impactul total al citărilor (15%), articole științifice publicate în parteneriate internaționale (15%).

Îi felicităm pe colegii noştri care, prin activitatea lor ştiinţifică şi de cercetare, au poziţionat Universitatea noastră pe harta internaţională a instituţiilor de învăţământ superior performante.

UPB: două secole de inovație, împreună.