anunturi proiecte europene

UEFISCDI premiază cu până la 40.000 lei cercetătorii ale căror articole și brevete au avut impact și vizibilitate în mediul internațional!

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării a lansat două competiții adresate cercetărilor români ale căror articole sau brevete au avut impact la nivel internațional.

Premierea rezultatelor cercetării – articole

Scopul acestei premieri îl reprezintă creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.

Cine se poate înscrie:

Cercetători afiliaţi unor instituţii din România, autori de articole ştiinţifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson Reuters) în Science Citation Index Expanded („Science”),
Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

Criterii de eligibilitate:

Articolul conţine menţiunea afilierii la o instituţie din România a autorilor care solicită premierea (România şi instituţia respectivă trebuie să se regăsescă în pagina articolului din Web of Science Core Collection, la secţiunea „addresses” şi autorii să se regăsească la secţiunea „By:”);

Se premiază doar articole publicate în reviste indexate ISI care au încadrarea “document type” : (1) “article”; (2) “review”;
pentru a fi premiat, articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science Core Collection din platforma www.webofknowledge.com.
Premii:

  • 6.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în primul sfert (“zona roşie”) din subdomeniul respectiv;
  • 2.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă ce se regăseşte în al doilea sfert (“zona galbenă”) din subdomeniul respectiv.

Pentru articole publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

2.000 lei pentru un articol publicat într-o revistă care este indexată în Arts & Humanities Citation Index de cel puţin 5 ani

Premii de excelenţă pentru articole publicate în anul 2020:

  • 40.000 lei pentru un articol publicat în revistele Nature sau Science;
  • 10.000 lei pentru un articol publicat în reviste aflate pe primul loc în subdomeniul corespunzător (reviste din zona roşie, care au menţiunea „1” în rubrica „Top” în listele afişate)

Buget:

Pentru anul 2020, bugetul maxim alocat este de 14.000.000 lei.

Premierea rezultatelor cercetării – brevete

Scop: Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării – inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.

Cine se poate înscrie:

Cercetători afiliați unor instituții de drept public din România, autori de brevete de invenție (inventatori) naționale (OSIM) și brevete internaționale (EPO, USPTO).
Criterii de eligibilitate:

  • Titularul de brevet este o instituție de cercetare de drept public din România;
  • Brevetul conține mențiunea afilierii la o instituție de cercetare de drept public din România a autorilor/inventatorilor pentru care se solicită premierea;
  • Se premiază brevete acordate în anii 2019, care nu au mai beneficiat de premiere, și 2020;
  • Se acceptă la finanțare brevetele declarate eligibile în Competiția 2020 (brevete acordate în anii 2019 sau 2020);
  • Cererea de premiere se depune însoțită de copie după toate paginile brevetului de invenție.

Premii:

5.000 lei pentru un brevet de invenție OSIM;
20.000 lei pentru un brevet de invenție EPO sau USPTO.

Buget:

Bugetul alocat competiției este de maximum 1.500.000 lei.
Mai multe informații sunt disponibile aici.

Cererile de finanţare se depun în regim continuu prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro până la data de 27 noiembrie 2020, ora 16:00.

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere online cu starea „finalizat”.

http://www.fonduri-structurale.ro