În data de 27.10.2023, la ora 14:30,  sala D 018, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Transfer de masă la coroziunea terminalelor de  produse petroliere /  Mass Transfer In The Corrosion Of Oil Terminals

elaborata de domnul:

ILIE Marius Ciprian

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. OANA CRISTINA PÂRVULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. TĂNASE DOBRE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. GABRIELA LISĂ REFERENT
Prof.dr.ing. TIMUR VASILE CHIȘ REFERENT
Prof.dr.ing. DĂNUȚ IONEL VĂIREANU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313