În data de 30.09.2022, la ora 11:00,  sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Tehnologii ecologice cu membrane compozite și lichide / Eco-Friendly Technologies with Composite and Liquid Membranes

 elaborată de

CIMBRU (ANDREI – CIMBRU) Anca – Maria

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  GABRIEL LUCIAN RADU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. RODICA MARIANA ION MEMBRU
Conf.dr. CORINA BRADU MEMBRU
Prof.dr. CLAUDIA MARIA SIMONESCU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.